Veiledning

En veiledningsprosess likner en rådgivning hvor du sammen med meg  utvikler strategier, handlingsplaner for å nå et bestemt mål. 

Dessuten finner du fram til de praktiske og teoretiske redskapene som du trenger i denne prosessen.

 

Målet ditt skal være SMART:

Spesifikt , Målbart, Avtalt, Realistisk, Tidsbestemt.

Jeg hjelper deg i denne prosessen med å se problemene fra et overordnet perspektiv.

Mulige utfordringer:

  • gjøre prioriteringer

  • vanskeligheter med  veivalg

  • hjelp  med systematisering og sortering

  • informasjonsbehov

Sætervegen 25, 5236 Rådal

Elke Larsen

 

Videoterapi

Individualterapi

Parterapi

Konflikthåndtering

    © 2016 by Elke Larsen. Proudly created with Wix.com