Marshall B. Rosenberg: Ikkevoldskommunikasjon

Med giraffspråk kan du gjøre potensielle konflikter til fredelige dialoger, bryte med tankemønstre som kan føre til sinne og depresjon, si din mening uten å skape fiendtlighet, kommunisere med empati ved å bruke din innlevelsesevne og gjøre livet bedre for deg selv og andre.  "Hver gang en annen tolker det du sier som kritikk, angrep, vurdering eller fordømmelse, er sannsynligheten for at vi får våre egne behov tilfredsstilt nærmest lik null", sier Marshall B. Rosenberg, "og vi kan være nokså sikre på at den andres neste trekk er å forsvare seg eller gå til motangrep."

Paul Watzlawick: The Situation is hopeless, but not serious

En briljant bok om en alvorlig tema, skrevet av den store østerriksk-amerikanske psykologen, famileterapeuten og kommunikasjonsteoretikeren Paul Watzlawick.  Her dreier det seg om store spørsmål som forventninger, leting etter evig lykke og hvorfor anstrengt streving etter "løsninger" kan forsterke ens problemer. Boken er for deg som har sans for ironi og ønsker å reflektere over sine egne tankemønstre. Boken finnes ikke på norsk.

Do you see the past through a rosy filter that makes it seem like Paradise Lost? Are you convinced that traffic lights always turn red for you? Do you have to win (so as not to lose)? After extricating yourself from a bad relationship, do you find another partner just like the previous one? If so, congratulations! You have the makings of an unhappiness expert. With the techniques in this book, you can raise yourself to the genius level. A word of warning, however. Along the way you may begin to ask yourself, "How did I manage to turn myself into my own worst enemy?" Fortunately, this tongue-in-cheek (but serious) volume takes a look at that question too.

 

Christina Berndt: Slik takler du motgang

Hvorfor bryter noen fullstendig sammen når en livskrise rammer mens en annen reagerer med økende styrke?

Ulike individer reagerer forskjellig på de samme traumatiske hendelsene. Hvor fort noen tilpasser seg en ny situasjon varierer fra person til person.

Selv i de tøffeste situasjoner utvikler de rammede krefter som overrasker selv terapeuter. Hva er hemmeligheten bak denne psykiske evnen til å takle motgang og komme seg videre til tross for den vanskelige livssituasjonen?

Please reload

Sætervegen 25, 5236 Rådal

Elke Larsen

 

Videoterapi

Individualterapi

Parterapi

Konflikthåndtering

    © 2016 by Elke Larsen. Proudly created with Wix.com