Mulige utfordringer

 • barn som budbringer

 • mine/ dine barn

 • konflikter med nye partnere og barn

 • utestenging og taushet

 • manglende avtaler

 • krangling generelt

 • eskalering av konflikter

 • barnefordeling/ bosituasjon

 • tilbakeholding av informasjon

 • maktubalanse

Konfliktmekling

Konfliktmekling handler om å finne ut om deres virkelige behov og komme fram til konkrete og relistiske løsninger for dere. Disse løsningene skal helst være  "win-win" situasjoner hvor begge parter vinner like mye som de taper. 

I tilfellet av samlivsbrudd kan det for eksempel bety at man finner løsninger som dere og barna kan leve med på en god måte, fordi alle involvertes behov blir lyttet til og ivaretatt. 

I andre konfliktsituasjoner kan man komme til kompromisser med for eksempel å akseptere visse realiteter og å  gi noe for så å få noe annet.

Konfliktmekling (mediation) baseres på faste prinsipper og foregår upartisk og frivillig. Mediatoren fungerer som en slags dirigent eller ordstyrer som leder dere gjennom prosessen med å snakke om de essensielle behovene deres og finne holdbare løsninger.

 

Meklingen avsluttes med en skriftlig kontrakt hvor begge partene samtykker  i å holde seg til avtalene. 

Sætervegen 25, 5236 Rådal

Elke Larsen

 

Videoterapi

Individualterapi

Parterapi

Konflikthåndtering

  © 2016 by Elke Larsen. Proudly created with Wix.com