Individualterapi

I en individuell samtale bearbeider vi dine personlige utfordringer. Uansett hva som plager deg, tar vi utgangspunkt i dette. Du er eksperten på ditt eget liv. Samtalen skal hjelpe deg til å sortere dine tanker og følelser og å finne alternative tanker og løsninger.

For å komme deg videre og få til et perspektivskifte, er det vesentlig å kunne reflektere over  egne tanker, leveregler, forventninger og holdninger og å kunne sette ord på tankene dine.
 

Mulige utfordringer

 • sorg og tap

 • lav selvfølelse

 • tristhet og depresjon

 • angst

 • stress

 • prestasjonsangst

 • skam

 • skyld

 • tankekaos

 • vedvarende grubling

 • konflikter

Sætervegen 25, 5236 Rådal

Elke Larsen

 

Videoterapi

Individualterapi

Parterapi

Konflikthåndtering

  © 2016 by Elke Larsen. Proudly created with Wix.com