Hvilken bakgrunn har jeg?

  • Født i Leipzig

  • Bosatt i Bergen siden 2001

  • Lektor fra Universitet i Leipzig

  • Utdannet systemisk familieterapeut ved Høyskolen i Bergen (HiB)

  • Sertifisert mediator (konfliktmekler) fra Universitet i Wismar

  • Erfaring fra arbeid med barn og ungdom

  • Erfaring fra personalledelse, undervisning og veiledning i voksenopplæring

"Det viktigste verktøyet for handling er språket. Språket former tanken, og tanken går forut for handling."

(Lev S. Vygotski)

Hvordan arbeider  jeg?

Som systemisk familieterapeut er jeg opptatt av relasjonene vi lever i og hvordan disse utvikler seg. Våre  relasjoner dreier seg mye  om samspill og kommunikasjon: hvordan du kommuniserer med andre, og ikke minst hvordan du kommuniserer med deg selv.

Å bryte inngrodde tankemønstre og finne alternative tenkemåter er en del av terapiprosessen.

Terapeuten  kommer ikke med ferdige løsninger - samtalen er en prosess ledet av  en fagperson som hjelper deg gjennom strukturerte samtaler for å finne frem til dine egne ressurser og mestringsstrategier. Prosessen slutter ikke når du forlater terapirommet, tvert imot – det er da den begynner.

Mennesker i utfordrende livssituasjoner opplever ofte handlingslammelse og en følelse av å være fastlåst i en tilsynelatende uløselig situasjon. Det å ikke kunne se en utvei, fortvilelse og manglende selvfølelse dominerer måten å se verden på. Situasjonen likner en krise, tidligere mestringsstrategier fungerer ikke lenger.

 

Å få handlekraft tilbake og å vinne kontroll over seg selv og situasjonen står øverst på ønskelisten til mange som opplever følelsesmessig kaos.

Noen leter fortvilet etter løsninger og er fanget i en sirkel av grubling og selvbebreidelser De har kanskje prøvd mange forskjellige løsninger som ikke virker.

For å komme seg videre og få til et perspektivskifte, er det vesentlig å kunne reflektere over  sine egne tanker, leveregler, forventninger og holdninger og å kunne sette ord på tankene sine.
 

Jeg jobber mest med voksne, både innenfor  parterapi/ foreldremekling,   individualterapi  og konflikthåndtering. Jeg  kombinerer bl.a. elementer fra narrativ, løsningsorientert, kognitiv og emosjonsfokusert terapi.

Om ønskelig eller nødvendig anbefaler jeg  deg  videre til kolleger,  for eksempel   familieveileder, psykolog, lege, juridisk rådgiver eller andre familieterapeuter.

Samtalen skal være strukturert og gjennomsiktig for deg som klient. Du skal være aktiv i terapiforløpet og vite hvor du befinner deg underveis,  og ikke minst erfare hva målet med din samtaleterapi er. 

Sætervegen 25, 5236 Rådal

Elke Larsen

 

Videoterapi

Individualterapi

Parterapi

Konflikthåndtering

    © 2016 by Elke Larsen. Proudly created with Wix.com